in english in english
Curriculum Vitae
 
(8března17)
jméno: Jan Strojil, MUDr. Ph.D.
Kontakt: jan.strojil@gmail.com
Datum narození: 6. června 1978
Národnost: česká
Stav: ženatý
Zaměstnání
2004 - dodnes: Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav farmakologie
 • do roku 2009 tajemník Lékové komise FNOL
 • od roku 2014 vedoucí ambulantního provozu
2004 - dodnes: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav farmakologie
 • Člen Akademického senátu UP (do 2008)
 • Člen Akademického senátu LF UP, od roku 2011 předseda
2004 - 2011: Dynamic Concepts s.r.o., externí spolupráce, překlady
2005 - 2008: TEP International, lektor lékařské angličtiny
2009 - 2011: Novartis s.r.o. - Externí odborný editor
Vzdělání
2014: Ph.D. v oboru Klinické farmakologie
2009: Atestační zkouška z Klinické farmakologie
 • prospěl s vyznamenáním
2007: US Medical Licencing Exam Step 2, Clinical Knowledge
2006: Atestační test z interního základu
 • prospěl s vyznamenáním
2004: Všeobecné lékařství, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Studentský učitel v pregraduálních kurzech na Ústavu farmakologie a na Ústavu lékařské biofyziky. Rovněž zapojen do výzkumu na těchto ústavech.
 • Jeden ze zakladatelů Sekce pro medicínské vzdělávání při Spolku mediků LF UP. Výsledky práce prezentovány na mezinárodních konferencích v Dánsku, Mexiku, Švýcarsku a Kanadě.
 • Člen Akademického senátu UP, účastník zasedaní Dunajské konference rektorů (2003).
 • Člen organizační komise každoroční Konference studentských vědeckých prací na UP.
 • Šéfredaktor studentského časopisu 'Had'.
1996: AS-level Matematika, Fyzika a A-level Business Studies, CPE (A) Ardingly College, Ardingly (VB)
 • Škola ukončena s nejvyšším školním vyznamenáním (Honours Award)
 • Člen cross-country týmu.
1997: Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, Olomouc
 • Škola ukončena s vyznamenáním
Mezinárodní zkušenosti
2015-2016 Fulbright-Masarykovo stipendium, Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics, University of Southern California, USA
V-VII. 2011 Edinburgh University, Edinburgh (Skotsko, Velká Británie)
IX. 2006 12th Workshop in Teaching Evidence Based Medicine, Oxford University, Oxford (Velká Británie)
IX. 2006 4th EACPT Summer School of Clinical Pharmacology, EACPT, Vrsac (Srbsko)
VII. 2003 Stáž na klinice radiologie a nukleární medicíny, Turun Yliopisto, Turku (Finsko)
2001 - 2002 Socrates/Erasmus stipendium na Staffordshire University, Stafford (VB)
VII. 2001 Stáž na oddělení břišní chirurgie, Turun Yliopisto, Turku (Finsko)
Vybrané publikace
- Hana Suchánková, Michal Lipš, Karel Urbánek, Michael N. Neely, Jan Strojil. Is continuous infusion of imipenem always the best choice? IJAA 49(3):348–354
- Lips, Michal; Siller, Michal; Strojil, Jan; et al. Pharmacokinetics of imipenem in critically ill patients during empirical treatment of nosocomial pneumonia: A comparison of 0.5-h and 3-h infusions, IJAA 44(4):358-362
- Strojil J, Vojtová V, Anzenbacher P. Předpis antimikrobiálních přípravků pacientům na chronické imunosupresivní léčbě Klin Farmakol Farm. 2011; 25(2): 53–58
- Strojil J, Ciferská H. Certolizumab pegol, Klin Farmakol Farm 2010; 24(3): 84-88
- Strojil J, Maxwell S. Cant the stars be protected from their medicines? Expert Rev. Clin. Pharmacol. 3(4), 433–435 (2010)
- Geier P, Strojil J, Kutrová K. Therapeutic delay in infant urinary tract infection: does it really have no impact? Pediatrics. 2008 Jul;122(1):215-6 – IF 4.473
- Urbánek K, Kolár M, Lovecková Y, Strojil J, Santavá L. Influence of third-generation cephalosporin utilization on the occurrence of ESBL-positive Klebsiella pneumoniae strains. J Clin Pharm Ther. 2007 Aug;32(4):403-8. – IF 1.364

Počet publikací (WoK): 23
Počet citací (WoK): 63
H-index: 4
Granty
• Řešitel grantu AZV - kinetika ATB u pacientů na ECMO • Spoluautor a spoluřešitel 2letého grantu ESF pro zavedení EBM do výuky v pregraduálním kurikulu.
• Autor a řešitel grantu FRVŠ pro zlepšení softwarového vybavení pro výuku farmakologie
• Spoluautor a spoluřešitel 3letého grantu IGA MZ ČR pro přípravě Cochrane review na téma Diuretics in Nephrotic Syndrome
• Zapojen do řešení 2 grantů na podporu postgraduálních studentů (IGA MZ ČR a IGA UPOL)
Jiné zkušenosti
1993 Programovací práce na projektu Pedagogické fakulty UP, vývoj programu na výuku českého jazyka na základní škole.
Jazyky
Anglicky plynule slovem a písmem, 1996 - Cambridge Proficiency In English (A).
Německy pasivně.
Počítačové dovednosti
Zkušený s počítači (kancelářské aplikace, základy programování - R, Visual Basic, Pascal, Prolog).
Základní znalost práce s SPSS, Matematika, Statistica.
Osobní zájmy
Farmakologie, umělá inteligence, programování.
Fotografie, video
Běh na střední a dlouhé vzdálenosti.
 
Jan Strojil


Valid HTML 4.0 Transitional

Valid CSS
in english in english