in english in english
Odkazy
 
(ven)
Zde budou odkazy na různé zajímavé (aspoň pro mne) stránky a zdroje.


Ladislav
 
(strojil)
Ladislav Strojil - mé druhé já.
 
Jan Strojil


Valid HTML 4.0 Transitional

Valid CSS
in english in english